درباره ما

عنوان

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان

----------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان

--------------------------------------------------------------------------------------------------

بنیانگذاران

دکتر مهدی قدیری

رییس هیات مدیره

مهندس هانی چمبری

مدیر عامل

مهندس وحید شوریابی

مدیر اجرایی

مهندس علی پرتویی

مدیر بازرگانی

تاریخچه ما

126
مشتریان
200
بررسی مثبت
1
سال تجربه
40
کارکنان صمیمی

گواهی نامه

آغاز فعالیت این مجموعه به سال 91 بر میگردد که با شعار تبدیل علم به عمل و تولید سرمایه از مواد بازیافتنی فعالیت خود را آغاز نمود. از آنجا که مقوله بازیافت در کشور ما عمر چندانی ندارد و همچنین از طرفی این مبحث نیاز به صنعت دارد بر آن شدیم تا با همراهی دانشگاه و صنعت قدمی جدید و نوین برای پیشرفت کشور و حفاظت از محیط زیست برداریم.با توجه به این که بازیافت در زمره صنایع پایدار قرار می گیرد قطعا توجه به ابعاد گسترده و تنوع آن می تواند زمینه ساز اشتغال زایی و ایجاد ثروت و درآمد پایدار می شود. لذا این شرکت بر آن شده تا با تمرکز بر روی موادی که تاکنون بازیافتی در کشور بر روی آنها انجام نشده وظیفه اجتماعی خود را در قبال کشور انجام دهد.
آگرین پلیمر

کلیه حقوق مادی و معنوی برای مجموعه آگرین پلیمر محفوظ می باشدآگرین پلیمر

>